Coaching by Peter

Coaching en intervisie

Gevestigd te Deventer

Intervisie

De ontwikkeling van professionals kan op verschillende manieren. Dat kan door het volgen van opleidingen en trainingen. Dat kan door opdoen van ervaring in de praktijk maar dat kan ook door het inzetten van intervisie of juist door meerdere manieren tegelijkertijd. Bij intervisie brengt één van de intervisie deelnemers iets in. Bijvoorbeeld iets waar hij tegen aanloopt in zijn werk. Of misschien een succesverhaal. Door de andere deelnemers wordt dan door het stellen van vragen de situatie verder in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een terugkoppling gegeven over hetgeen er volgens de andere deelnemers speelt. Daarna wordt er een advies gegeven. Hierbij kunnen diverse methoden gebruikt worden. Door intervisie kan het inzicht over een vraagstuk vergroot worden. Daarnaast kan duidelijk worden waarom dit juist bij de inbrenger speelt. Wat zegt dit bijvoorbeeld over de gedachten, gevoelens, opvattingen, gedragingen en belemmeringen van de inbrenger zelf. De inbrenger reflecteert dan op zijn functioneren.

 

Begeleide intervisie is echt wat anders dan dat er een probleem ingebracht wordt en de andere deelnemers roepen direct hun oplossing zonder goed te weten wat er daadwerkelijk speelt. Vaak wordt dan de essentie niet geraakt en gaat de inbrenger weg met adviezen waar hij niets aan heeft.

 

Wilt u intervisie binnen uw organisatie opzetten en/of laten begeleiden door een externe begeleider die methodisch uw intervisiesessies gaat begeleiden neem dan contact op over mogelijkheden en tarieven.